Dit bied ik

Ik werk als onderaannemer van een behandelaar en neem het ambulante deel van de diagnostiek en/of behandeling voor mijn rekening. Op diagnostisch gebied is te denken aan thuis- of schoolobservatie. Bij behandeling kan gedacht worden aan psycho-educatie, ouderbegeleiding, protocollaire behandeling of praktische begeleiding in het dagelijks leven. 

Ik ben gespecialiseerd op het gebied van angst- en stemmingsstoornissen. Ik ben voldoende op de hoogte van andere problematieken om hier goed mee overweg te kunnen.

 

Voorbeelden waarbij ik ingezet kan worden zijn:

- Psycho-educatie van angst en depressie;

- Behandeling van angst met behulp van protocol als 'Denken + Doen = Durven';

- Behandeling van depressie met behulp van protocol 'Pak aan' of 'D(o)epressie';

- Kinderen en ouders helpen om dat wat ze geleerd hebben, in het dagelijks leven toe te passen;

- Ouders helpen om hun kind(eren) te begeleiden. 

 

De begeleiding zal thuis plaats vinden, maar in overleg zijn andere opties denkbaar. Ik ben met name beschikbaar in de avonduren vanaf 18.00 en in de weekenden.